SRONA GŁÓWNA   PRZETARGI    OGŁOSZENIA    KONTAKT     LINKI


Kapitał zakładowy Spółki 5 862 500,00 zł

NIP 826 214 86 01

REGON 142032872

ORGANY SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników

Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym Spółki

Rada Nadzorcza

Henryk Mariusz Szostak - Przewodniczący
Stanisław Domalewski - Wiceprzewodniczący
Anna Elżbieta Pabisiak - Członek Rady
Krzysztof Kukiełka - Członek Rady

Zarząd Spółki

Jolanta Łucja Zaklika - Prezes Zarządu