STRONA GŁÓWNA   BIP    O NAS    SZPITAL    CENTRUM    PACJENT   PRZETARGI    OGŁOSZENIA    KONTAKT     LINKISzpital Mazowiecki w Garwolinie sp. z o.o.
08-400 Garwolin Al. Legionów 11Centrala tel.(25) 682 22 51 /52 / 53
Sekretariat tel./fax (25) 684 32 13; tel. centrala (25) 682 22 51-53, w. 201
Biuro Zarządu tel.(25) 682 16 93


TELEFONY - wewnętrzne
Szpital Mazowiecki w Garwolinie


 • Oddział dzienny logopedyczno – foniatryczny

 • w.211 (lekarz), w. 212 (dyżurka)
 • Oddział dzienny rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego

 • w.221 (lekarz), w. 222 (dyżurka)
 • Oddział nerwic młodzieżowych

 • w.241 (lekarz), w. 242 (dyżurka)
 • Ośrodek rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą

 • w.231 (lekarz), w. 232 (dyżurka)
 • Oddział terapii całościowych zaburzeń rozwojowych

 • w.261 (lekarz), w. 262 (dyżurka)
 • Oddział dzienny całościowych zaburzeń rozwojowych

 • w. 262 (dyżurka)
 • Izba Przyjęć

 • w.210 (lekarz dyżurny),

  Centrum Rehabilitacji i Terapii


 • Rejestracja

 • w.280
 • Poradnia Rehabilitacji

 • w.280
 • Pracownia Fizjoterapii

 • w.280
 • Pracownia Fizykoterapii

 • w.280
 • Pracownia Kinezyterapii

 • w.280
 • Pracownia EEG

 • w.209, w.280

  Administracja


 • Kierownik Administracyjno –Techniczny

 • w.202
 • Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej

 • w.204
 • Dział Organizacji Lecznictwa

 • w.205
 • Pielęgniarka Koordynująca

 • w.207
 • Portiernia

 • w.200