STRONA GŁÓWNA   BIP    O NAS    SZPITAL    CENTRUM    PACJENT   PRZETARGI    OGŁOSZENIA    KONTAKT     LINKI


Oddział dzienny rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego
        Oddział dzienny rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego - prowadzi rehabilitację dzienną dla dzieci i przyjmuje pacjentów w wieku od 0 do 18 roku życia wymagających rehabilitacji ruchowej oraz innych specjalistycznych zabiegów. Program rehabilitacji trwa do czasu przywrócenia pełnej lub możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej z częstotliwością, w zależności od potrzeby, 1-5 razy w tygodniu w ramach 120 osobodni rocznie dla 50 miejsc pobytu dziennego. Formy pracy z pacjentem i prowadzonej terapii w oddziale obejmują: postępowanie diagnostyczne, konsultacje lekarza specjalisty neurologii dziecięcej.