STRONA GŁÓWNA   BIP    O NAS    SZPITAL    CENTRUM    PACJENT   PRZETARGI    OGŁOSZENIA    KONTAKT     LINKI


Oddział terapii całościowych zaburzeń rozwojowych        W ramach oddziału hospitalizowani są pacjenci w wieku 7-18 lat, prezentujący zaburzenia funkcjonowania w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym, w ramach występujących u nich zaburzeń z grup:

 • Organiczne zaburzenia psychiczne F00-F09
 • Zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe F20-F29
 • Zaburzenia nastroju F30-F39
 • Upośledzenie umysłowe F70-F79
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe F84


 • Czas pobytu ustalany jest indywidualnie, w zależności od potrzeb.


  W oddziale stosowane jest leczenie kompleksowe: społeczność terapeutyczna; trening behawioralny; praca indywidualna psychologa z pacjentem i rodziną; w razie potrzeby farmakoterapia; terapia zajęciowa (zajęcia: kulinarne, sportowe, plastyczne); psychoedukacja; zajęcia terapeutyczne z elementami psychorysunku, muzykoterapii, zajęcia relaksacyjne; imprezy okolicznościowe (np. urodziny); wspomaganie i propagowanie twórczości pacjentów.

  Pacjenci uczęszczają w czasie pobytu do szkoły, zapewniona jest kontynuacja nauki (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące).

  Do oddziału przyjmowani są pacjenci posiadający aktualne skierowanie od lekarza psychiatry (skierowanie jest ważne 14 dni od daty wystawienia), po telefonicznym zakwalifikowaniu i zaplanowaniu daty przyjęcia przez kierownika oddziału. W dniu przyjęcia wymagane jest okazanie aktualnego dowodu ubezpieczenia. Oddział nasz jest oddziałem otwartym, przyjęcia następują po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna prawnego, a w przypadku pacjentów, którzy ukończyli 16 lat, również za zgodą pisemną pacjenta. Przyjęcia odbywają się do godz. 13. Prosimy o zabranie posiadanej dokumentacji medycznej, badań psychologicznych, orzeczeń PPP, itp.

          Rodziców zainteresowanych otrzymaniem dodatkowych informacji, lub zapisaniem dziecka na oddział prosimy o kontakt telefoniczny:

  Krystyna Przybysz. Tel. 25. 682 22 51 ,wew,262,lub 25- 684 24 62
  w godz. 8:00- 15:00 od poniedziałku do piątku

  GABINET ORDYNATORA: TEL .25.684 24 62