STRONA GŁÓWNA   BIP    O NAS    SZPITAL    CENTRUM    PACJENT   PRZETARGI    OGŁOSZENIA    KONTAKT    


WARUNKI PRZYJĘCIA        Przyjęcia do oddziałów rehabilitacyjnych - dziennych:


        Zasady przyjęcia:

Pacjenci przyjmowani są w wyznaczonym przez ordynatora/ kierownika oddziału terminie zgodnie z kolejką oczekujących, po wcześniejszym dostarczeniu do oddziału skierowania wystawionego przez lekarza POZ, które jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia do momentu zarejestrowania w oddziale. O przyjęciu dziecka jego rodzic (prawny opiekun) powiadamiany jest telefonicznie. Przy przyjęciu konieczna jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

        Wymagane dokumenty przy przyjęciu w ramach NFZ:

a) Skierowanie do szpitala:
    Szpital Mazowiecki w Garwolinie – Oddział ……….( nazwa oddziału):
    - od lekarza POZ
    - z poradni specjalistycznych
    - z oddziałów szpitalnych
b) dowód ubezpieczenia
c) książeczka zdrowia dziecka
d) PESEL dziecka

        Przyjęcia do oddziałów psychiatrycznych - stacjonarnych:


Zasady przyjęć:
 • Warunkiem przyjęcia jest skierowanie od lekarza psychiatry z PZP lub gabinetu prywatnego, posiadającego kontrakt z NFZ oraz zgoda pacjenta na hospitalizację.
 • Po uzyskaniu skierowania od lekarza psychiatry (odpowiedni druk skierowania do szpitala psychiatrycznego), rodzice lub opiekunowie prawni kontaktują się z Ordynatorem/ Kierownikiem Oddziału w celu ustalenia terminu przyjęcia. Skierowanie jest ważne przez 14 dni od daty wystawienia do dnia zarejestrowania go w oddziale.
 • Po zakwalifikowaniu do pobytu, pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących.
 • Przy przyjęciu pacjent zgłasza się w Izbie Przyjęć wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Należy posiadać aktualny dowód ubezpieczenia. Wskazane jest posiadanie pełnej dokumentacji o dotychczasowym leczeniu i wykonanych badaniach medycznych i psychologicznych.
 • Prosimy rodziców (opiekunów) o zarezerwowanie większej ilości czasu potrzebnego na zebranie wywiadu, załatwienie formalności w Izbie Przyjęć.
 • Jeśli przyjmowana osoba ma kontynuować naukę w liceum lub gimnazjum, powinna mieć przy sobie dokumenty szkolne: świadectwo ukończenia ostatniej klasy.


 •         Kolejka oczekujących

  Oddziały Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie prowadzą kolejki oczekujących osób na przyjęcie do oddziału wg obowiązujących zasad NFZ.
  Zgodnie z wymogami pacjent zobowiązany jest m.in. do:
 • wpisania się na listę oczekujących wyłącznie u jednego świadczeniodawcy,
 • powiadomieniu świadczeniodawcy o rezygnacji z oczekiwania na świadczenie,
 • stawienie się w wyznaczonym przez oddział terminie do przyjęcia,

 • Wpisu do kolejki można dokonać dostarczając skierowanie:
 • osobiście,
 • elektronicznie,
 • listownie.

 • Warunkiem umieszczenia danego pacjenta w kolejce jest prawidłowo wystawione skierowanie z określeniem rozpoznania wymaganego na danym oddziale.

  Informacje dla pacjenta

 • Rzecznik praw pacjenta
 • Prawa pacjenta