STRONA GŁÓWNA   BIP    O NAS    SZPITAL    CENTRUM    PACJENT   PRZETARGI    OGŁOSZENIA    KONTAKT     LINKI


Szpital
        Szpital Mazowiecki w Garwolinie prowadzi działalność oddziałów dziennych i stacjonarnych w zakresie szpitalnictwa wielospecjalistycznego, w ramach zawartych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia dla pacjentów z rejonu całej Polski. Placówka funkcjonuje od wielu lat, świadcząc usługi na rzecz pacjentów w zakresie psychiatrii i rehabilitacji.
        Szpital zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną, zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne, wyżywienie oraz edukację na odpowiednim poziomie szkolnym dla danego pacjenta. Potrzeby badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych Szpital realizuje z udziałem świadczeniodawców zewnętrznych.
        Udzielanie świadczeń specjalistycznych na rzecz pacjentów zdiagnozowanych i skierowanych na leczenie, rehabilitację i terapię odbywa się w poszczególnych oddziałach Szpitala.Szpital Mazowiecki w Garwolinie świadczy usługi w ramach komórek organizacyjnych:
  • Oddział dzienny logopedyczno- foniatryczny
  • Oddział dzienny rehabilitacji zaburzeń wieku rozwojowego
  • Oddział nerwic młodzieżowych
  • Ośrodek rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą
  • Oddział terapii całościowych zaburzeń rozwojowych
  • Oddział dzienny całościowych zaburzeń rozwojowych


  •         Wymagania przy przyjęciu do oddziałów regulują obowiązujące przepisy.