Poradnia zdrowia psychicznego

Adres: Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o.,  Al. Legionów 11, 08-400 Garwolin
Informacje i zapisy: od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 -19.00
Rejestracja:  
pod nr telefonu kom. 508 059 259   lub osobiście: Budynek B (parter), od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00-19.00

Oferta:

 • diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży w tym: zaburzeń hiperkinetycznych, całościowych zaburzeń rozwojowych, zaburzeń lękowych, nastroju, zaburzeń odżywiania, zaburzeń psychotycznych, uzależnień
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych dorosłych
 • terapia zaburzeń psychicznych
 • diagnostyka psychologiczna

Zespół Specjalistów: lekarze (psychiatrzy dzieci i młodzieży i psychiatrzy dorosłych) oraz psycholodzy

 • Dr n. med.  Katarzyna Weterle – Smolińska - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży (Kierownik Poradni)
 • lek. med. Anna Mackiewicz- Moreń - specjalista psychiatrii dorosłych oraz psychiatrii dzieci i młodzieży
 • lek. med. Aleksandra Siek - lekarz medycyny specjalizujący się w psychiatrii dorosłych

 

Lekarze:

Katarzyna Weterle – Smolińska 

specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Studia medyczne ukończyła w 2004 roku na Akademii Medycznej w Bydgoszczy.
W 2006 roku rozpoczęła specjalizację w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży realizowana
w Oddziale Psychiatrii Wieku Rozwojowego w Warszawie pod kierownictwem prof. Tomasza Wolańczyka. W trakcie specjalizacji uczestniczyła  w wielu kursach między innymi ”Psychoterapii poznawczo- behawioralnej w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży”, „Psychoterapii dzieci i młodzieży”, „Terapii rodzin”. Od 2011 roku w ramach grantu Naukowego Narodowego centrum Nauki zajmowała się badaniami dotyczącymi zaburzeń motoryki przewodu pokarmowego u pacjentek chorujących na jadłowstręt psychiczny, ostatecznie uzyskując tytuł doktora nauk medycznych w lutym 2017 roku.  Od 2013 roku zajmuje się diagnostyką pacjentów z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami neurorozwojowymi, jak też młodzieżą z problemem uzależnienia. 

Anna Mackiewicz- Moreń

specjalista psychiatrii dorosłych, oraz psychiatrii dzieci i młodzieży

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu medycznego w Lublinie. Od wielu lat pracownik Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu. Praktykowała w akredytowanych ośrodkach akademickich oraz ogólnopsychiatrycznych oddziałach szpitalnych. W 2012 roku uzyskała stopień specjalisty w zakresie psychiatrii dorosłych oraz w 2016 roku stopień specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych występujących u dzieci i młodzieży jak również osób dorosłych: m.in. zaburzeniami emocjonalnymi i lekowymi, zaburzeniami zachowania i osobowości, zaburzeniami nastroju, zaburzeniem obsesyjno- kompulsyjnym, zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, współwystępowaniem schorzeń somatycznych i zaburzeń psychicznych. Indywidualne podejście do pacjenta, wnikliwe badanie i trafna diagnoza stają się mocnym fundamentem dalszego leczenia. W swojej praktyce lubi łączyć metody farmakologiczne za szczególnym uwzględnieniem oddziaływań terapeutycznych (m.in. psychoedukacja, podstawy psychoterapii). 

Aleksandra Siek

lekarz medycyny specjalizujący się w dziedzinie psychiatrii dorosłych

Lekarz medycyny w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii ogólnej. W 2014 roku ukończyła studia medyczne za granicą, w tym samym roku uzyskała równoważny dyplom lekarza na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W 2015 roku rozpoczęła specjalizację
w zakresie psychiatrii ogólnej realizowanej w I Klinice Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji w Lublinie., której kierownikiem jest dr hab. n.med. Hanna Karakuła-Juchnowicz.
W trakcie specjalizacji uczestniczyła w kursach niezbędnych do rozwoju swoich umiejętności
w dziedzinie psychiatrii ogólnej, psychiatrii dziecięcej, psychiatrii sądowej oraz psychiatrii uzależnień. Dodatkowo brała udział w Międzynarodowym Szkoleniu dotyczącym innowacyjnej metody leczenia chorób psychicznych tDCS- przezczaszkowej stymulacji prądem stałym, cieszącej się coraz większym zainteresowaniem wśród lekarzy specjalistów. Laureatka 1 miejsca Konkursu Młodych Naukowców podczas Lubelskich Spotkań Naukowych w Lublinie w 2017 roku. Współautorka artykułów z zakresu badań, diagnostyki oraz leczenia z zakresu psychiatrii. Włada biegle językiem angielskim oraz ukraińskim, co bywa znacznym atutem w diagnostyce oraz leczeniu pacjentów z zagranicy z jakimi ma kontakt w pracy w oddziale oraz przychodni. W pracy w sposób indywidualny oraz kompetentny podchodzi do problemu każdego pacjenta, całkowicie oddana swojej pracy. Kontaktowa, otwarta, bezinteresowna. W domu pasjonatka zdrowego stylu życia, kobieta, która udowodniła, że wszystko jest możliwe. 

  

Zasady przyjęć: 

 • Umówienie wizyty odbywa się telefonicznie pod numerem 508 059 259 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00-19.00, lub osobiście w Szpitalu Mazowieckim  w Garwolinie Sp. z o.o., Al. Legionów 11, Budynek B – rejestracja, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-19.00
 • Czas trwania wizyt lekarskich wynosi 30 i 60 minut. W przypadku dzieci i młodzieży pierwsze dwie wizyty są spotkaniami diagnostyczne trwającymi po 60 minut. W przypadku dorosłych wizyta diagnostyczna trwa jednorazowo 60 minut. Czas trwania kolejnych wizyt ustala lekarz wraz z pacjentem w zależności od potrzeb
 • Czas trwania indywidualnego spotkania terapeutycznego – 60 minut
 • Czas trwania diagnostyki psychologicznej- w zależności od rodzaju badania
 • Diagnostyka całościowych zaburzeń rozwojowych obejmuje cztery spotkania po 60 minut
  w tym: wywiad lekarski, obserwacja psychologiczna, obserwacja dwóch diagnostów (lekarz + psycholog), przekazanie diagnozy i wydanie zaświadczeń
 • W przypadku dzieci i młodzieży obecność opiekuna prawnego jest niezbędna
 • Potwierdzenie umówionej wizyty wysyłane jest w formie telefonicznej w dni robocze
  w przeddzień spotkania. Brak sms–a  nie oznacza odwołania wizyty. W przypadku rezygnacji lub niemożności stawienia się na wizytę prosimy o jak najwcześniejsze odwołanie spotkania
 • Spóźnienie się na wyznaczona godzinę spotkania skutkować może skróceniem wizyty
 • Prosimy zgłosić się na wizytę z kserokopią posiadanej dokumentacji medycznej, wypisami ze szpitali, a w przypadku dzieci i młodzieży z książeczka zdrowia dziecka
 • Płatność za wizyty rozliczana jest według kosztorysu zawartego w załączniku i dostępnego w rejestracji Poradni oraz stronie: www.smwg.pl
 • Płatność za wizyty należy uiścić gotówką w dniu wizyty przed wejściem do gabinetu, w rejestracji Poradni
 • Kserokopia dokumentacji medycznej jest możliwa do uzyskania po złożeniu odpowiedniego wniosku, za dodatkową opłatą zgodnie z Cennikiem 

 

Cennik Poradni Zdrowia Psychicznego:

 • wizyta lekarska
 • wizyta diagnostyczna – 60 minut

150 zł – lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych, psychiatrii dzieci i młodzieży
160 zł – specjalista w dziedzinie psychiatrii dorosłych, psychiatrii dzieci i młodzieży
170 zł – dr n. med. , specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
170 zł- konsultacja w języku angielskim, ukraińskim – psychiatria dorosłych 

 • wizyta kontrolna – 30 minut

110 zł- lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dorosłych, psychiatrii dzieci i młodzieży
120 zł - specjalista w dziedzinie psychiatrii dorosłych, psychiatrii dzieci i młodzieży
130 zł - dr n. med. , specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
130 zł - konsultacja w języku angielskim, ukraińskim – psychiatria dorosłych 

 • terapia indywidualna – 60 minut – 140 zł
 • badanie intelektu wraz z opinią – 230 zł
 • testy psychologiczne wraz z opinią – 160 zł
 • diagnostyka całościowych zaburzeń rozwojowych –1050 zł
  (w tym cztery spotkania po 60 minut, wydanie zaświadczeń)
 • Kserokopia dokumentacji medycznej poświadczona za zgodność zgodnie z Cennikiem Spółki 

 

Cennik Spółki dostępny w zakładce Cennik.

Opublikowano: 15 grudzień 2017
Poprawiono: 14 czerwiec 2018

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki.