Zasady odwiedzin pacjentów

Informacje o zasadach odwiedzin można uzyskać każdorazowo przez kontakt telefoniczny z oddziałem stacjonarnym, na którym przebywa dany pacjent.

  • Oddział nerwic młodzieżowych (D3) tel. 25/684 24 42

  • Oddział rehabilitacji i terapii psychiatrycznej dla osób z podwójną diagnozą (D10) tel. 25/684 24 65

  • Oddział terapii całościowych zaburzeń rozwojowych (D11) tel. 25/684 24 62

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie § 5 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 849, z późn. zm.), wprowadza się zmiany dotychczasowych ustaleń obowiązujących w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o. i umożliwia się pacjentom przebywającym na oddziałach stacjonarnych odwiedziny, z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz pod warunkiem przestrzegania regulacji obowiązujących w danym oddziale, ustalonych przez kierowników oddziałów w oparciu o aktualną sytuację zdrowotną pacjentów a także możliwości organizacyjne oddziałów.

                                                                Zarząd i Dyrekcja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

 

Kategoria: Ogłoszenia
Opublikowano: 06 lipiec 2021
Poprawiono: 06 lipiec 2021

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki.