Ułatwienia dostępu

Telefon

25 682 22 51

Adres email

szpital@smwg.pl

Al. Legionów 11
08-400 Garwolin

Oddział dzienny całościowych zaburzeń rozwojowych

Profil:  Dzienny oddział leczenia i terapii pacjentów z całościowymi zaburzeniami  rozwojowymi

Kontakt:  telefon centrala (25) 682 22 51  w. 296 (ordynator)   w. 295 (pielęgniarka dyżurna)
                telefon bezpośredni- ordynator (25) 684 24 56   punkt pielęgniarski (25) 684 24 55
Personel: lekarze, psycholodzy, terapeuci, logopedzi, fizjoterapeuci, pielęgniarki i pracownicy oświaty

Pacjent:

Pacjentami oddziału są  dzieci oraz młodzież z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, innymi zaburzeniami psychicznymi oraz pacjenci z obniżoną normą intelektualną.

Jednostki chorobowe, zgodne z klasyfikacją ICD 10, które są przyjmowane do oddziału w ramach udzielanych świadczeń:

  • całościowe zaburzenia rozwojowe F 84 (m.in.  Autyzm, Zespół Aspergera)
  • diagnostyka w kierunku chorób psychicznych

Wiek pacjentów: do 18 r.ż.

Czas pobytu: od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 19.00

Okres pobytu: pobyty długoterminowe

Wymagane dokumenty przy przyjęciu w ramach NFZ:

  • skierowanie od lekarza psychiatry do leczenia w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie w Oddziale dziennym całościowych zaburzeń rozwojowych
  • aktualne ubezpieczenie
  • dokumentacja dotycząca dotychczasowego leczenia (karty informacyjne, zaświadczenia)
  • zaświadczenie ze szkoły

Leczenie:

W ramach pobytu oferujemy świadczenia zgodne ze wskazaniami medycznymi z wykorzystaniem metod terapeutyczno- leczniczo- rehabilitacyjnych. Działania obejmują: badanie psychiatryczne, badanie psychologiczne, terapię osób ze spektrum autyzmu w oparciu o model ESDM, terapię logopedyczną, fizjoterapię, terapie zajęciową, leczenie, psychoedukacje rodzin. Zajęcia prowadzone są w formie indywidualnej oraz grupowej (m.in. trening umiejętności społecznych). Pacjenci podczas pobytu w oddziale mogą realizować obowiązek szkolny w szkole na terenie szpitala. Program terapii jest także przewidziany dla dzieci od 2 r.ż. Dzieci podczas pobytu w oddziale mają zapewnione wyżywienie.

Zasady przyjęcia:

Do oddziału przyjmowani są pacjenci posiadający aktualne skierowanie od lekarza psychiatry. Po dostarczeniu właściwego skierowania do oddziału i zakwalifikowaniu do przyjęcia ordynator oddziału  ustala termin planowanego przyjęcia zgodnie z kolejką oczekujących. Informacja o terminie przyjęcia zostaje przekazana telefonicznie. W dniu przyjęcia wymagane jest okazanie aktualnego dowodu ubezpieczenia. Przyjęcia następują po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna prawnego, a w przypadku pacjentów, którzy ukończyli 16 lat, również za zgodą pisemną pacjenta.  Przyjęcia odbywają się w wyznaczonych dniach i godzinach. Prosimy o zabranie posiadanej dokumentacji medycznej, badań psychologicznych, orzeczeń PPP, dokumentów szkolnych itp.

Informacja o ciasteczkach

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.