Ułatwienia dostępu

Telefon

25 682 22 51

Adres email

szpital@smwg.pl

Al. Legionów 11
08-400 Garwolin

Archiwum przetargów

 

Numer przetargu Informacje o przetargu status termin składania ofert
PP/5/2017
Usługa kompleksowego utrzymania czystości, transportu wewnątrzszpitalnego oraz usługi dodatkowe i pomocowe w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie sp. z o.o.

pliki do pobrania
Rozstrzygnięty Zakończony
Znak sprawy 305/09/2017
BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2017 r. DO 31.12.2017 r. Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
Rozstrzygnięty Zakończony
PP/4/2017
Dostawa leków do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
Rozstrzygnięty Zakończony
PP/3/2017
Dostawa energii elektrycznej do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
Rozstrzygnięty Zakończony
PP/2/2017
Wymiana agregatu prądotwórczego, przystosowanie rozdzielni RG i RNN do montażu układu SZR oraz wymiana kabli zasilających w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania

zmiany, sprostowania
Rozstrzygnięty Zakończony
PP/1/2017
Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
Rozstrzygnięty Zakończony
2/2017
SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O AL. LEGIONÓW 11 OGŁASZA PRZETARG PISEMNY PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONEGO SPRZĘTU:

pliki do pobrania
Rozstrzygnięty Zakończony
1/2017
SZPITAL MAZOWIECKI W GARWOLINIE SP. Z O.O AL. LEGIONÓW 11 OGŁASZA PRZETARG PISEMNY PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ NIŻEJ WYMIENIONEGO SPRZĘTU:

pliki do pobrania
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 4/2016
Modernizacja łazienek w budynku głównym Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Załączniki branża budowlana
 • Załączniki branża elektryczna
 • Załączniki branża sanitarna
 • Informacja z otwarcia ofert
 • Ogłoszenie o wyborze oferty
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 2/2016
Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Wyjaśnienia treści SIWZ
 • Ogłoszenie o wyborze oferty
Rozstrzygnięty Zakończony
Numer sprawy 128/11/2015
Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2015 r. DO 31.12.2015 r.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie treść
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 6/2015
Usługa kompleksowego utrzymania czystości, transportu wewnątrzszpitalnego oraz usługi dodatkowe i pomocowe w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Zakres prac wykaz uslug dodatkowych zalacznik 8 i 9
 • Załącznik nr 10
 • Zmiana treści SIWZ
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • Wyjaśnienia treści SIWZ
 • Ogłoszenie o wyborze
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 5/2015
Termomodernizacja kotłowni i termomodernizacja budynku technicznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o..

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Dokumentacja techniczna część 1 bud. kotłowni
 • Dokumentacja techniczna część 2 bud. techniczny
 • Ogłoszenie o wyborze Część nr 1 - Termomodernizacja budynku kotłowni Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Część nr 2 - Termomodernizacja budynku technicznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 4/2015
Dostawa leków do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Form. asortymentowo-cenowy
 • Wyjaśnienia zmiana treści SIWZ
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 01.09.2015
 • Zmiana treści SIWZ 01.09.2015
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 02.09.2015
 • ogłoszenie o wyborze
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 3/2015
Usługa kompleksowego utrzymania czystości, transportu wewnątrzszpitalnego oraz usługi dodatkowe i pomocowe w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Załącznik nr 1
 • Załącznik nr 2
 • Wyjaśnienia treści SIWZ
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.08.2015
 • Zmiana treści SIWZ 18.08.2015
 • Wyjaśnienia SIWZ I 18.08.2015
 • Wyjaśnienia SIWZ II 18.08.2015
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Unieważniony Zakończony
Nr 2/2015
Budowa budynku szkolno-szpitalnego dla potrzeb Oddziału I dziennego logopedyczno-foniatrycznego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 realizowanego w ramach zadania Budowa obiektu szkolno - szpitalnego w Garwolinie

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Dokumentacja cz.1
 • Dokumentacja cz.2
 • Dokumentacja cz.3
 • Dokumentacja cz.4
 • Dokumentacja cz.5
 • Wyjaśnienia, zmiana SIWZ 23.07
 • dokumentacja projektowa branży elektrycznej 23.07
 • przedmiar robót branża elektryczna szkoła 23.07
 • przedmiar robót branża elektryczna szpital 23.07
 • Wyjaśnienia siwz 24.07
 • Pochylnia dla niepełnosprawnych opis 24.07
 • Przykład pochylni dla niepełnosprawnych 24.07
 • ogłoszenie o wyborze
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 1/2015
Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Ogłoszenie o wyborze
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 4/2014
Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2014 r. DO 31.12.2014 r.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 3/2014
Dostawa leków do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Formularz asortymentowo-cenowy
 • Wyjaśnienia odpowiedzi na zapytania
 • Ogłoszenie o wyborze
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 2/2014
Dostawa leków do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Formularz asortymentowo-cenowy
 • Odpowiedzi na zapytania
 • Zawiadomienie o unieważnieniu
Unieważniony Zakończony
Nr 1/2014
Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Ogłoszenie o wyborze
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 7/2013
Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości oraz obsługi kadrowo ? płacowej Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Ogłoszenie o wyborze
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 10554/2013
Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 6/2013
Wymiana kotłów zasilających kotłownię Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Zakres zamówienia
 • Przedmiar
 • Wyjasnienia i odpowiedzi na zapytania
 • Schemat technologiczny kotlowni 1
 • Schemat technologiczny kotlowni 2
 • Wyjasnienia i odpowiedzi na zapytania 12.11.2013
 • Ogłoszenie o wyborze
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 5/2013
Dostawa leków do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • formularz asortymentowo-cenowy
 • Ogłoszenie o wyborze
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 4/2013
Usługa kompleksowego utrzymania czystości, transportu wewnątrzszpitalnego oraz usługi dodatkowe i pomocowe w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Załącznik wykaz pomieszczeń
 • Załącznik zakres prac
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • Zmiana treści SIWZ
 • Wyjaśnienia odpowiedzi na zapytania do SIWZ
 • Ogłoszenie o wyborze
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 3/2013
Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Wyjasnienia, odpowiedzi na zapytania
 • Ogłoszenie o wyborze
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 2/2013
Modernizacja wraz z rozbudową Pawilonu V Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Decyzja
 • Opis techniczny
 • Przedmiar san.
 • Przedmiar elektr.
 • Przedmiar część budowlana
 • Oddział 5 inst. elektryczna
 • Budynek V rys IS-1
 • Budynek V rys IS-2
 • Budynek V rys IS-3
 • Rzut parteru cz 1
 • Rzut parteru cz 2
 • Termomodernizacja budynku V instalacje CO i wod. kan.
 • Protokół odbioru końcwego- wzór zal. do umowy
 • Ogłoszenie o wyborze
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 1/2013
Modernizacja wraz z rozbudową Pawilonu V Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Decyzja
 • Opis techniczny
 • Przedmiar san.
 • Przedmiar elektr.
 • Przedmiar część budowlana
 • Oddział 5 inst. elektryczna
 • Budynek V rys IS-1
 • Budynek V rys IS-2
 • Budynek V rys IS-3
 • Rzut parteru cz 1
 • Rzut parteru cz 2
 • Termomodernizacja budynku V instalacje CO i wod. kan.
 • Wyjaśnienia, odpowiedzi na zapytania
 • Wyjaśnienia, odpowiedzi na zapytania cz.2
 • Zawiadomienie o unieważnieniu
Unieważniony Zakończony
Nr 9/2012
Ogłoszenie w sprawie konkursu- BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 r. DO 31.12.2012 r. Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie
 • Wynik
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 8/2012
Dostawa leków do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Formularz asortymentowo cenowy
 • Ogłoszenie o wyborze
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 7/2012
Modernizacja budynku szpitalnego - pawilonu nr V naterenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Decyzja
 • Załącznik 1 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 2 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 3 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 4 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 5 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 6 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 7 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 8 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 9 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 10 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 11 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 12 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 13 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 14 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 15 Dokumentacja projektowa przył. kanalizacyjne
 • Załącznik 16 Dokumentacja projektowa przył. kanalizacyjne
 • Załącznik 17 Dokumentacja projektowa przył. kanalizacyjne
 • Załącznik 18 Dokumentacja projektowa opis techniczny
 • Załącznik 19 Projekt
 • Załącznik 20 Projekt wykonawczy
 • Załącznik 21 Dokumentacja projektowa przedmiar
 • Załącznik 22 Dokumentacja projektowa przedmiar
 • Załącznik 23 Dokumentacja projektowa przedmiar
 • Ogłoszenie o wyborze
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 6/2012
Modernizacja budynku szpitalnego - pawilonu nr V naterenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Decyzja
 • Załącznik 1 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 2 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 3 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 4 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 5 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 6 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 7 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 8 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 9 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 10 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 11 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 12 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 13 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 14 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 15 Dokumentacja projektowa przył. kanalizacyjne
 • Załącznik 16 Dokumentacja projektowa przył. kanalizacyjne
 • Załącznik 17 Dokumentacja projektowa przył. kanalizacyjne
 • Załącznik 18 Dokumentacja projektowa opis techniczny
 • Załącznik 19 Projekt
 • Załącznik 20 Projekt wykonawczy
 • Załącznik 21 Dokumentacja projektowa przedmiar
 • Załącznik 22 Dokumentacja projektowa przedmiar
 • Załącznik 23 Dokumentacja projektowa przedmiar
 • Zawiadomienie o unieważnieniu
Unieważniony Zakończony
Nr 3/2012
Termomodernizacja budynku głównego na terenie Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Załącznik 1 Kolorystyka elewacji
 • Załącznik 2 Przedmiar
 • Załącznik 3 Informacja BIOZ
 • Załącznik 4 Dokumentacja projektowa opis techniczny
 • Załącznik 5 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 6 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 7 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 8 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 9 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 10 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 11 Dokumentacja projektowa
 • Załącznik 12 Dokumentacja projektowa
 • Wyjaśnienia, odpowiedzi na zapytania
 • Ogłoszenie o wyborze
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 2/2012
Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • Zmiana treści SIWZ
 • Wyjaśnienia, odpowiedzi na zapytania
 • Ogłoszenie o wyborze
Rozstrzygnięty Zakńczony
Nr 1/2012
Dostawa środków dezynfekcyjnych i higieniczno-sanitarnych dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Formularz asortymentowo-cenowy
 • Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami
 • Wyniki
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 11
Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości oraz obsługi kadrowo ? płacowej Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu
Unieważniony Zakończony
Nr 10
Ubezpieczenie majątku Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ

   Zamawiający ? Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. ? informuje, że zmianie uległ termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. ul. Al. Legionów 11 08-400 Garwolin ? Sekretariat, Budynek administracyjno-leczniczy, piętro drugie nie później niż do 22.12.2011 r. do godz. 10:00

 • Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana SIWZ
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 19.12.2011
 • Zawiadomienie o unieważnieniu
Unieważniony Zakończony
Nr 9
Ubezpieczenie majątku Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu
Unieważniony Zakończony
Nr 8
Dostawa oleju opałowego dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Ogłoszenie o wyborze oferty
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 7
Dostawa oleju opałowego dla Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Zawiadomienie o unieważnieniu
Unieważniony Zakończony
Nr 6
Dostawa leków do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie Sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Formularz asortymentowo-cenowy
 • Ogłoszenie o wyborze oferty
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 5
Dostawa wraz z montażem sprzętu do rehabilitacji na potrzeby wyposażenia Poradni rehabilitacyjnej

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Opis przedmiotu zamówienia załącznik A
 • Opis przedmiotu zamówienia załącznik B
 • Specyfikacja cenowa sprzętu załacznik A
 • Specyfikacja cenowa sprzętu załacznik B
 • Odpowiedź na pytania
 • Odpowiedź na pytania z dnia 26.07.2011
 • Ogłoszenie o wyborze oferty
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 4
Przebudowa wnętrz budynku dawnej stołówki na cele poradni rehabilitacyjnej

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Projekt przebudowy i aranzacji wnetrz
 • Przedmiar1
 • Przedmiar2
 • Przedmiar3
 • Przedmiar4
 • Przedmiar5
 • Przedmiar6
 • Rysunek1
 • Rysunek2
 • Rysunek3
 • WYNIK
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 3
Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla pacjentów do Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • WYNIK
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 2
Wykonanie prac remontowych III kondygnacji budynku administacyjno-leczniczego Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Przedmiar
 • Projekt aranżacji wnętrz - opis
 • Projekt_aranzacji_wnetrz_-_rzut_II_kondygnacji_1
 • Projekt_aranzacji_wnetrz_-_rzut_II_kondygnacji_2
 • Projekt_aranzacji_wnetrz_-_rzut_II_kondygnacji_2_pomoc
 • Projekt_aranzacji_wnetrz_-_rzut_II_kondygnacji_3
 • SIWZ

   Szpital Mazowiecki w Garwolinie Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią łącza dla numeru telefonu 25 684 32 13 telefon kontaktowy Zamawiającego ulega zmianie na 25 682 16 93

 • Informacja o zmianie treści ogłoszenia
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

   Odpowiedzi na zapytania

 • Odpowiedź_nr1
 • WYNIK
Rozstrzygnięty Zakończony
Nr 1
Informatyzacja Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

pliki do pobrania
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Załącznik_nr_1_Sieć
 • Załącznik_nr_2_Sprzęt
 • Załącznik_nr_3_Licencje
 • Odpowiedź_nr1
 • Odpowiedź_nr2
 • Uzupełnienie Odpowiedź_nr1
 • Uzupełnienie nr2 Odpowiedź_nr1
 • Odpowiedź_nr3
 • Odpowiedź_nr4
 • Sprostowanie do załącznika nr7 SIWZ
 • WYNIK
Rozstrzygnięty Zakończony
Informacja o ciasteczkach

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.