Ułatwienia dostępu

Telefon

25 682 22 51

Adres email

szpital@smwg.pl

Al. Legionów 11
08-400 Garwolin

Zasady przyjęcia

Przyjęcia do oddziałów rehabilitacyjnych - dziennych:

Zasady przyjęcia:

Pacjenci przyjmowani są w wyznaczonym przez ordynatora/ kierownika oddziału terminie zgodnie z kolejką oczekujących, po wcześniejszym dostarczeniu  do oddziału skierowania wystawionego przez  lekarza POZ, które jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia do momentu zarejestrowania w oddziale. O przyjęciu dziecka  jego rodzic (prawny opiekun) powiadamiany jest  telefonicznie. Przy przyjęciu konieczna jest zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.

Wymagane dokumenty przy przyjęciu w ramach NFZ:

1. skierowanie do szpitala:  Szpital Mazowiecki w Garwolinie – Oddział …………   (nazwa oddziału):

- od lekarza POZ
- z poradni specjalistycznych
- z oddziałów szpitalnych

2.  dowód ubezpieczenia
3.  książeczka zdrowia dziecka
4.  PESEL dziecka

 

 Przyjęcia do oddziałów psychiatrycznych – stacjonarnych i dziennych:

 Zasady przyjęcia:

  • warunkiem przyjęcia jest skierowanie od lekarza psychiatry z PZP lub gabinetu prywatnego, posiadającego kontrakt z NFZ oraz zgoda pacjenta na hospitalizację
  • po uzyskaniu skierowania od lekarza psychiatry (odpowiedni druk skierowania do szpitala psychiatrycznego), rodzice lub opiekunowie prawni kontaktują się z ordynatorem/ kierownikiem oddziału w celu ustalenia terminu przyjęcia. Skierowanie jest ważne przez 14 dni od daty wystawienia do dnia zarejestrowania go w oddziale
  • po zakwalifikowaniu do pobytu, Pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących
  • przy przyjęciu Pacjent zgłasza się w Izbie Przyjęć wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym. Należy posiadać aktualny dowód ubezpieczenia. Wskazane jest posiadanie pełnej dokumentacji o dotychczasowym leczeniu i wykonanych badaniach medycznych i psychologicznych
  • prosimy rodziców (opiekunów) o zarezerwowanie większej ilości czasu potrzebnego na zebranie wywiadu, załatwienie formalności w Izbie Przyjęć
  • jeśli przyjmowana osoba ma kontynuować naukę w liceum lub gimnazjum, powinna mieć przy sobie dokumenty szkolne: świadectwo ukończenia ostatniej klasy

Wymagane dokumenty przy przyjęciu w ramach NFZ:

  1. skierowanie od lekarza psychiatry do leczenia w Szpitalu Mazowieckim w Garwolinie w Oddziale……….. (nazwa oddziału)
  2. aktualne ubezpieczenie
  3. dokumentacja dotycząca dotychczasowego leczenia (karty informacyjne, zaświadczenia)
  4. zaświadczenie ze szkoły

 

Przyjęcia na leczenie rehabilitacyjne ambulatoryjne:

Zasady przyjęcia:

Pacjenci przyjmowani są w wyznaczonym terminie zgodnie z kolejką oczekujących, po wcześniejszym dostarczeniu  do Poradni skierowania wystawionego przez  lekarza, które jest ważne przez 30 dni od daty wystawienia do momentu zarejestrowania. O ewentualnych zmianach terminu Pacjent powiadamiany jest  telefonicznie.

Wymagane dokumenty:  Skierowanie, PESEL

 

Informacja o ciasteczkach

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.