Oddział nerwic młodzieżowych

Profil: Leczenie stacjonarne zaburzeń i nerwic młodzieżowych

Kontakt: telefon centrala (25) 682 22 51   w. 241 (kierownik oddziału)   w. 242 ( dyżurka pielęgniarek) 
               telefon bezpośredni - kierownik oddziału (25) 684 24 42

Świadczenia zdrowotne udzielane są przez:

 • zespół lekarzy psychiatrów
 • zespół psychologów
 • zespół psychoterapeutów
 • zespół pielęgniarski
 • zespół wychowawców, pracowników oświaty, którzy pracują w oddziale w ramach realizacji programu szkolnego, zapewniając pomoc w nauce

Wiek i rodzaj pacjentów:

Oddział nerwic młodzieżowych jest stacjonarnym, całodobowym oddziałem dla młodzieży uczącej się w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, w wieku od 13 do 18 r.ż.

Program leczenia:

Oddział realizuje program leczniczo-terapeutyczny obejmujący diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną, diagnostykę ogólnolekarską oraz terapię zaburzeń i jest realizowany przez 12 tygodni.

W oddziale prowadzone są standardowo:

 • psychoterapia indywidualna poznawczo-behawioralna
 • psychoterapia grupowa behawioralna
 • warsztaty: trening umiejętności społecznych, treningi inteligencji emocjonalnej, treningi psychologiczne
 • muzykoterapia
 • relaksacja
 • choreoterapia
 • terapia zajęciowa
 • terapia relaksacyjna
 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców
 • farmakoterapia w zależności od stanu psychicznego pacjenta

Nauczanie:

Hospitalizowani pacjenci objęci są nauczeniem szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego. Pacjenci uczęszczający do szkoły przyszpitalnej mają zapewnioną pomoc w nauce, zajęcia wyrównawcze oraz specjalistyczne przygotowanie do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych. Obowiązek zaopatrzenia w podręczniki i przybory szkolne spoczywa na opiekunach.

Zasady przyjęć:

Pacjenci przyjmowani są do oddziału w trybie planowym, w wyznaczonym przez kierownika oddziału terminie zgodnie z kolejką oczekujących, po wcześniejszym dostarczeniu do oddziału skierowania wystawionego przez lekarza psychiatrę. Skierowanie jest ważne przez 14 dni od daty wystawienia do momentu zarejestrowania w oddziale.

Opublikowano: 15 grudzień 2017
Poprawiono: 02 grudzień 2020

Ta strona używa tzw. cookies. Ustawienia możesz zmienić w preferencjach przeglądarki.